Aluminiumräcke "CLASSIC"

Aluminiumbalustradesystem som möjliggör alla typer av lösningar tack vare ett brett utbud av tillbehör. Det finns möjlighet att montera ovanifrån eller på framsidan av konstruktionen. Tack vare modern teknik kan vi tillverka nästan vilken aluminiumkonstruktion som helst. Det finns också möjlighet att glasa in balustraderna. Vi använder de senaste kvalitets- och säkerhetsstandarderna.

Typer av ledstänger

Rektangulär i bredd 60 mm
Rund med en diameter på 66 mm
Elliptisk med yttre omkrets 80 mm

Typer av räcken

Balustrad av glas
Glasbalustrad med sänkt spännvidd
Stolpe balustrad
Stolpbalustrad med sänkt spännvidd
MAX. CENTRUM-TILL-CENTRUM AVSTÅND MELLAN STOLPAR
1 000 mm.
LÄGSTA HÖJD:
900 mm
1-Statisk belastning horisontellt i utåtgående riktning
2-Statisk belastning horisontellt inåt
3-Statisk vertikal belastning
4-Motstånd mot stöt från mjuk kropp
5-Motstånd mot hårda slag mot kroppen

6-Säkerhetstester

KLASSIFICERING ENLIGT UNE 85240:1990:
KLASS A-PERFEKT

Referenstest för glasräcke med full höjd

1 100 mm (H) x 2 450 mm (L) och 3 stolpaxlar.

Referenstest av ett stolpräcke med en reducerad spännvidd på 1 100 mm (H) x 2 000 mm (L) och 3 stolpaxlar.

RAL-färg (fläckig, grov)
Lackering - träimitation
Antimikrobiell lackering
Anodisering
sv_SESvenska
Knapp för att ringa nuBehöver du en offert? Ring