Okna i drzwi z aluminium. Stolarka aluminiowa.

SYSTEM DRZWI I OKIEN COR-80 UKRYTE SKRZYDŁO

Opis systemu:

 • Głębokość ramy okna Euro-Groove 80 mm
 • Widzialna powierzchnia zaledwie 66 mm od zewnątrz
 • Współczynnik przenikalności od 0,8 (W/m²K)
 • Bardzo duży wzrost jasności pomieszczeń
 • Możliwość podłączenia systemu bezpieczeństwa Evo Security dla ukrytych zawiasów

Technical data:

 • Maximum glazing thickness: 50 mm
 • Opening possibilities:
  Open inwards: Side hung, turn & tilt & bottom hung
 •  Sections: Frame – 80 mm / Sash – 80 mm
 •  Profile thickness: Window 1,9 mm
 • Polyamide strip length: 45 mm
 • Maximum dimensions/sash:
  Width  (L) = 1.300 mm
  Height (H) = 2.400 mmStandard solution:
  Width  (L) = 1.200 mm
  Height (H) = 3.500 mm

  Cortizo Hinges HD Side Hung
 • Maximum weight/sash: 160 Kg

Please consult regarding maximum
weight and dimensions according to types
.

 • Finishes:
  Possibility of  bicolor systems
  Color powder coating (RAL, mottled and rough)
  Wood effect powder coating
  Anti-bacterial powder coating
  Anodized

Testy / Badania:

 • Transmitancja: Współczynnik przenikalności od 0,8 (W/m²K)
Proszę skonsultować maksymalne wymiary w odniesieniu do typów .
 • Maksymalna izolacja akustyczna: Rw=46 dB
 • Przepuszczalność powietrza: (EN 12207:2000) CLASS 4
 • Wodoszczelność: (EN 12208:2000) CLASS E1500
 • Wytrzymałość na obciążenie wiatrem: (EN 12210:2000) CLASS C5
 
Call Now Button